Procedura recenzowania

Autorzy, przysy艂aj膮c prac臋, wyra偶aj膮 zgod臋 na proces recenzji. Procedury recenzowania s膮 zgodne z wytycznymi MNiE i COPE. Wszystkie nades艂ane prace s膮 poddawane ocenie w pierwszej kolejno艣ci przez Redakcj臋, a nast臋pnie przez dw贸ch niezale偶nych recenzent贸w (spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artyku艂u). Obowi膮zuje zasada dwustronnej anonimowo艣ci (double-blind review). Autor jest informowany o wyniku recenzji. Recenzje nie s膮 publikowane. Ostateczn膮 decyzj臋 w sprawie przyj臋cia artyku艂u do druku podejmuje Redaktor naczelny (redaktor tomu).


Szanowni Recenzenci,

Redakcja pisma, chc膮c usprawni膰 prace wydawnicze, prosi wszystkich Pa艅stwa o zapoznanie si臋 z nast臋puj膮cymi wyja艣nieniami i wskaz贸wkami:

  1. W procesie recenzji stosowana jest zasada podw贸jnej anonimowo艣ci (double-blind review process).
  2. Nazwiska Recenzent贸w nie s膮 ujawniane poszczeg贸lnym autorom ani osobom trzecim, ale s膮 zamieszczane na stronie www periodyku w zbiorczym zestawieniu recenzent贸w wsp贸艂pracuj膮cych z czasopismem w danym roku (link). Recenzenci, podejmuj膮c si臋 zadania przygotowania opinii, wyra偶aj膮 zgod臋 na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz afiliacji na stronie www periodyku.
  3. Recenzja ma form臋 pisemn膮 i zawiera wniosek o przyj臋ciu lub odrzuceniu artyku艂u. Formularz recenzji jest podany w za艂膮czniku (poni偶ej).
  4. Ka偶dy z Recenzent贸w, wyra偶aj膮c zgod臋 na przygotowanie recenzji, zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania nast臋puj膮cych zasad:

Kryteria przyjmowania artyku艂贸w do publikacji:

Pobierz plik: RECENZJA.DOC