Numer 3(39)/2014

DOI: 10.5277/ARCHITECTUS

Pobierz spis tre艣ci

Spis tre艣ci

Otw贸rz spis tre艣ci

 1. Artyku艂y

  1. Magdalena Udyrysz, Adam Szynkiewicz聽 - Badania georadarowe (GPR) w archikatedrze fromborskiej w roku 2013
  2. Mateusz Michalski, Karolina Babral, Karolina Wiatrzyk聽 - Studium rekonstrukcji bastejowych fortyfikacji Wroc艂awia na przyk艂adzie relikt贸w odkrytych w rejonie pl. Wolno艣ci
  3. Anna Szendi - 艁azienki Kr贸lewskie w tw贸rczo艣ci Zygmunta Vogla
  4. Izabela Machometa - Kowalstwo artystyczne w architekturze - brama wroc艂awskiej Elektrowni Wodnej II (P贸艂nocnej) jako przyk艂ad integracji sztuk
  5. Ma艂gorzata Milecka, Viktor Myronenko - Budynki klub贸w robotniczych z lat 1920-1930 w kontek艣cie wsp贸艂czesnyh potrzeb mieszka艅c贸w Ukrainy
  6. Anna Bazan-Krzywosza艅ska - Powojenny rozw贸j spo艂eczno-przestrzenny Zielonej G贸ry
  7. Anna Sygulska - Modyfikacje przestrzenne sceny teatru operowego na potrzeby koncertu
  8. Bogus艂aw Wowrzeczka - Agropolis - cz臋艣膰 II. Wsp贸艂czesna farma miejska
  9. Joanna Jab艂o艅ska, Sally Robertshaw - Sie膰 Architektonicznego Kszta艂cenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspieraj膮cy uczenie si臋 i wymian臋 do艣wiadcze艅

Artyku艂y

Magdalena Udyrysz, Adam Szynkiewicz聽 - Badania georadarowe (GPR) w archikatedrze fromborskiej w roku 2013

doi:10.5277/arc140301

W 2013 r. po posadzkach wewn膮trz archikatedry we Fromborku wykonane zosta艂y sprawdzaj膮ce, nieinwazyjne badania georadarowe (GPR). Badania wykonano antenami 800 MHz do g艂臋boko艣ci 3 m. G艂贸wn膮 uwag臋 zwr贸cono na miejsce okre艣lone jako 鈥瀕ektorium鈥 (czytelnia). Potwierdzono wyst臋powanie silnych anomalii wykrytych tu w 2005 r. podczas pierwszych bada艅 GPR wykonywanych antenami 250 MHz. W pracy om贸wiona jest metodyka i etapy bada艅. Pokazano trzy wybrane przekroje georadarowe (GPR) oraz mapk臋 wykrytych anomalii w cz臋艣ci ko艣cio艂a nazywanej 鈥瀕ektorium鈥.

S艂owa kluczowe:
 •     architektura
 •     metoda-gpr
 •     krypty
 • Pobierz artyku艂

  Mateusz Michalski, Karolina Babral, Karolina Wiatrzyk聽 - Studium rekonstrukcji bastejowych fortyfikacji Wroc艂awia na przyk艂adzie relikt贸w odkrytych w rejonie pl. Wolno艣ci

  doi:10.5277/arc140302

  Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne przeprowadzone w latach 2007鈥2012 na placu Wolno艣ci we Wroc艂awiu stworzy艂y okazj臋 do zastanowienia si臋 nad wygl膮dem bastejowych fortyfikacji miejskich, zewn臋trznego obwodu fortyfikacji, kt贸rych relikty mi臋dzy innymi zosta艂y odkryte. Na podstawie dost臋pnych materia艂贸w 藕r贸d艂owych autorzy staraj膮 si臋 okre艣li膰, w jakim okresie fortyfikacje zosta艂y wzniesione, oraz opisa膰 charakterystyk臋 odkrytych relikt贸w. Te dzia艂ania maj膮 na celu opracowanie rekonstrukcji pokazuj膮cej prawdopodobny wygl膮d kurtyny muru bastejowego w dw贸ch jego fragmentach odkrytych na placu Wolno艣ci i w dw贸ch fazach. Istotne wyda艂o si臋 pokazanie r贸wnie偶 analogicznych rozwi膮za艅 mur贸w bastejowych na obszarze Europy, potwierdzaj膮cych przedstawione pr贸by rekonstrukcji.

  S艂owa kluczowe:
 •     fortyfikacje
 •     rekonstrukcja
 •     mury-miejskie
 •     basteje
 •     wroc艂aw
 • Pobierz artyku艂

  Anna Szendi - 艁azienki Kr贸lewskie w tw贸rczo艣ci Zygmunta Vogla

  doi:10.5277/arc140303

  Jednym z najs艂awniejszych rodzimych przyk艂ad贸w ogrodowego stylu krajobrazowego sta艂y si臋 艁azienki Kr贸lewskie, ukochana rezydencja Stanis艂awa Augusta Poniatowskiego. Wielokrotnie przedstawiana przez r贸偶nych tw贸rc贸w doczeka艂a si臋 bogatego zbioru ikonografi cznego prezentuj膮cego jej losy i rozw贸j. 聽聽聽 Pod wzgl臋dem liczby prac po艣wi臋conych temu ogrodowi znacz膮co wyr贸偶nia si臋 Zygmunt Vogel. W ten szczeg贸lny spos贸b przyczyni艂 si臋 on do poszerzenia dzisiejszego stanu wiedzy o wygl膮dzie 艁azienek z pocz膮tkowego okresu ich istnienia. Materia艂u por贸wnawczego niezb臋dnego do oceny rzeczywistej warto艣ci jego obraz贸w pod wzgl臋dem wiarygodno艣ci przedstawienia dostarczaj膮 dzie艂a innych artyst贸w, m.in. Jana Piotra Norblina, Marcina Zaleskiego, Franciszka Smuglewicza. 呕aden jednak z nich w swej aktywno艣ci zawodowej nie po艣wi臋ci艂 tyle miejsca wspomnianej tematyce, ile Vogel. Sta艂 si臋 on autorem wielu niezwykle malowniczych widok贸w 艁azienek, prezentuj膮c r贸偶ne uj臋cia zar贸wno g艂贸wnych element贸w ich kompozycji, jak i mniej popularnych zak膮tk贸w ogrodu, kt贸re stanowi膰 mia艂y rodzaj przeznaczonej dla kr贸la malarskiej dokumentacji o stanie za艂o偶enia. Analiza por贸wnawcza dzie艂 Vogla z pracami innych tw贸rc贸w potwierdzi艂a tez臋 o jego rzetelno艣ci. Pozwoli艂a r贸wnie偶 dopatrzy膰 si臋 w nim jedynego malarza, kt贸ry pokaza艂, jak ta kr贸lewska rezydencja zmieni艂a si臋 na przestrzeni 20 lat.

  S艂owa kluczowe:
 •     ogrody-krajobrazowe
 •     ikonografi-a
 •     艂azienki-kr贸lewskie
 •     zygmunt-vogel
 • Pobierz artyku艂

  Izabela Machometa - Kowalstwo artystyczne w architekturze - brama wroc艂awskiej Elektrowni Wodnej II (P贸艂nocnej) jako przyk艂ad integracji sztuk

  doi:10.5277/arc140304

  Tematem niniejszej pracy jest wroc艂awskie rzemios艂o artystyczne w architekturze pocz膮tku XX w. Na jego rozw贸j wp艂yn臋艂y idee odrodzenia rzemios艂a i zwi膮zania sztuki z przemys艂em, g艂oszone pod koniec XIX w. przez angielski ruch 鈥濧rts and Crafts鈥. Zaprezentowane badania opisuj膮 spos贸b po艂膮czenia kowalstwa artystycznego z architektur膮 budynku elektrowni wodnej autorstwa Maxa Berga. Przedmiotem bada艅 jest brama, kt贸ra stanowi dzie艂o mistrza kowalstwa artystycznego i rze藕biarza, profesora Jaroslava Vonki. Zosta艂a ona poddana analizie formalnej i ikonograficznej. Szczeg贸ln膮 uwag臋 zwr贸cono na kompozycj臋, motywy dekoracyjne oraz indywidualne rozwi膮zania technologiczne bramy.

  S艂owa kluczowe:
 •     kowalstwo-artystyczne
 •     metaloplastyka
 •     jaroslav-vonka
 •     brama-wroc艂awskiej-elektrowni-wodnej
 •     architektura-modernistyczna
 • Pobierz artyku艂

  Ma艂gorzata Milecka, Viktor Myronenko - Budynki klub贸w robotniczych z lat 1920-1930 w kontek艣cie wsp贸艂czesnyh potrzeb mieszka艅c贸w Ukrainy

  doi:10.5277/arc140305

  Ochrona wzniesionych w XX stuleciu obiekt贸w architektonicznych, kt贸re ze wzgl臋du na sw贸j 鈥瀝odow贸d鈥 cz臋sto s膮 trudnym dziedzictwem, w obecnych warunkach spo艂ecznych stanowi z艂o偶ony problem konserwatorski. Artyku艂 prezentuje pr贸by zagospodarowania, a zatem ochrony przed zniszczeniem w艂a艣nie takiej grupy obiekt贸w, okre艣lanych powszechnie w krajach dawnego bloku socjalistycznego mianem pa艂ac贸w, czy te偶 klub贸w kultury. Nam ka偶dorazowo kojarzy si臋 to z wielkim gmachem, jaki stan膮艂 po II wojnie 艣wiatowej w centrum Warszawy, odmieniaj膮c na lata jej wizerunek. Ten 鈥瀌ar zaprzyja藕nionego narodu鈥 k艂uje w oczy Polak贸w, ale jednocze艣nie jest uznawany za spor膮 atrakcj臋 turystyczn膮 w艣r贸d zagranicz nych go艣ci. W Polsce mamy jeden taki obiekt, ale na terenie Ukrainy problem dotyka bardzo licznej grupy tzw. klub贸w robotniczych z lat 1920鈥1930, kt贸re do dzi艣 w r贸偶ny spos贸b pe艂ni膮 funkcj臋 o艣rodk贸w 鈥瀞p臋dzania wolnego czasu鈥, analogicznie do tych, jakie pojawi艂y si臋 na terenie dawnego ZSRR w 1. po艂. XX w. Artyku艂 prezentuje pr贸by adaptacji 鈥瀔lub贸w robotniczych鈥 do nowych warunk贸w na Ukrainie.

  S艂owa kluczowe:
 •     ukraina
 •     architektura-1.-po艂.-xx-w.
 •     kluby-robotnicze
 •     wypoczynek
 • Pobierz artyku艂

  Anna Bazan-Krzywosza艅ska - Powojenny rozw贸j spo艂eczno-przestrzenny Zielonej G贸ry

  doi:10.5277/arc140306

  Miasto jako system ulega ci膮g艂ym przekszta艂ceniom, co nie wp艂yn臋艂o na fakt, i偶 pomi臋dzy jego struktur膮 spo艂eczn膮 a form膮 urbanistyczn膮 zauwa偶alny jest nadal nierozerwalny zwi膮zek. Rewolucja og贸lnoo艣wiatowa XX w., przyczyniaj膮c si臋 zmian ekonomicznych i spo艂ecznych, spowodowa艂a w strukturze miasta znaczne przeobra偶enia. Przemiany cywilizacyjne, w tym informatyzacja spo艂ecze艅stwa oraz rozw贸j technologiczny wp艂yn臋艂y na zmiany struktury miasta. Wiek XX, g艂贸wnie po II wojnie 艣wiatowej, zaznaczy艂 si臋 du偶ymi przeobra偶eniami w odniesieniu do ludno艣ci. Procesy demograficzne i nasilone zmiany urbanistyczne przyczyni艂y si臋 do koncentracji ludno艣ci w miastach du偶ych i 艣redniej wielko艣ci. Do zobrazowania ww. proces贸w w niniejszym artykule autorka pos艂u偶y艂a si臋 przyk艂adem Zielonej G贸ry, kt贸ra w systemie osadniczym kraju stanowi miasto 艣redniej wielko艣ci. Optymalizacja struktury miejskiej ze wzgl臋du na klimat, gospodark臋 gruntami, tradycj臋 miejsca i potrzeby samych mieszka艅c贸w przybli偶a rozw贸j o艣rodk贸w ku urbanistyce, w kt贸rej polityka ekologiczna stanowi priorytet. Wywa偶enie proporcji pomi臋dzy dzia艂aniami maj膮cymi na celu realizacj臋 dora藕nych potrzeb a ochron膮 warto艣ci krajobrazu miasta, jego struktury stworzy膰 powinny logicznie funkcjonuj膮cy uk艂ad przestrzenny 鈥 system.

  S艂owa kluczowe:
 •     planowanie-przestrzenne
 •     rozw贸j-przestrzenny
 • Pobierz artyku艂

  Anna Sygulska - Modyfikacje przestrzenne sceny teatru operowego na potrzeby koncertu

  doi:10.5277/arc140307

  Teatr operowy jako przestrze艅 kulturalna i muzyczna jest wpisany w struktur臋 przestrzenn膮 miasta. W obr臋bie swojej struktury architektonicznej podlega modyfi kacjom. W pracy podj臋to problematyk臋 przystosowania sceny operowej na potrzeby koncertu. Adaptacja sceny jest niezb臋dna, gdy偶 przedstawienie operowe stawia inne wymagania przestrzenne i akustyczne ni偶 koncert. Wraz ze zmianami przestrzennymi w obr臋bie sceny nast臋puj膮 zmiany w艂asno艣ci akustycznych na widowni. Na podstawie konkretnych realizacji przedstawiono r贸偶ne typy muszli koncertowych oraz wskazano powi膮zania pomi臋dzy architektur膮 muszli koncertowej a akustyk膮. Dodatkowo przedstawiono wnioski z symulacji komputerowych dla obiektu projektowanego i z bada艅 do艣wiadczalnych w obiekcie rzeczywistym. Analizy wskazuj膮, 偶e jest to istotne zagadnienie architektoniczne, albowiem brak wiedzy o wymaganiach architektoniczno-akustycznych dla projektowanych muszli koncertowych skutkuje tym, 偶e konstrukcja ta nie spe艂nia swojej funkcji.

  S艂owa kluczowe:
 •     muszle-koncertowe
 •     teatr-operowy
 •     scena-operowa
 •     koncert
 • Pobierz artyku艂

  Bogus艂aw Wowrzeczka - Agropolis - cz臋艣膰 II. Wsp贸艂czesna farma miejska

  doi:10.5277/arc140308

  W artykule om贸wiono typy przestrzenne farm miejskich wyst臋puj膮ce w projektach rewitalizacji miast. Rewitalizacja metod膮 tworzenia stref rolniczych w miastach stanowi innowacyjny, przysz艂o艣ciowy model przekszta艂ce艅 miast poprzemys艂owych w oparciu o zasady zr贸wnowa偶onego rozwoju. Wykorzystanie r贸偶nych odmian tej strategii w programach rewitalizacji miast b臋dzie zale偶e膰 od post臋pu w technologiach produkcji rolnej w warunkach miejskich, a w szczeg贸lno艣ci ich samowystarczalno艣ci surowcowo-energetycznej, oraz od optymalizacji koszt贸w budowy i eksploatacji farm miejskich.

  S艂owa kluczowe:
 •     utopia
 •     miasto-ogr贸d
 •     farma-miejska
 •     tereny-poprzemys艂owe
 •     rewitalizacja
 • Pobierz artyku艂

  Joanna Jab艂o艅ska, Sally Robertshaw - Sie膰 Architektonicznego Kszta艂cenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspieraj膮cy uczenie si臋 i wymian臋 do艣wiadcze艅

  doi:10.5277/arc140309

  鈥濧rchitecture Vocational Learning Network鈥 (Sie膰 Architektonicznego Kszta艂cenia Zawodowego) to nowa organizacja partnerska zrzeszaj膮ca europejskie o艣rodki architektoniczne, wydzia艂y architektury uczelni wy偶szych i centra kszta艂cenia zawodowego. Zajmuje si臋 wzmacnianiem zwi膮zk贸w pomi臋dzy kszta艂ceniem i szkoleniem zawodowym a 艣rodowiskiem pracy w zakresie: urbanistyki, planowania miast, architektury, architektury krajobrazu etc. Podczas cyklu seminari贸w (ka偶de prowadzone przez innego partnera), przeplatanych sesjami komunikacji internetowej, wsp贸艂pracownicy skupiali si臋 na: przygotowaniu wsp贸lnego stanowiska dotycz膮cego kszta艂cenia i szkolenia zawodowego dla 艣rodowiska budowlanego, wsparciu dla absolwent贸w wchodz膮cych na rynek pracy, wskaz贸wkach i poradach dla nauczycieli szk贸艂 艣rednich. Ten artyku艂 zosta艂 po艣wi臋cony przedstawieniu zakresu bada艅 i dzia艂a艅 podj臋tych przez partner贸w maj膮cych na celu osi膮gni臋cie wy偶ej wymienionych cel贸w.

  S艂owa kluczowe:
 •     architektoniczne-szkolenia-zawodowe
 •     szkolenia-zawodowe-dla-zawod贸w-budowlanych
 •     wsparcie-dla-absolwent贸w-na-rynku-pracy
 • Pobierz artyku艂