Numer 3(71)/2022

DOI: 10.5277/ARCHITECTUS

Pobierz spis tre艣ci

Spis tre艣ci

Otw贸rz spis tre艣ci

 1. Artyku艂y

  1. Aleksander Piwek - Kaplica przy ko艣ciele 艣w. J贸zefa w Gda艅sku
  2. Maciej Motak - Krakowskie plany regulacyjne z lat 20. XX wieku. Zarys problematyki, wybrane przyk艂ady autorstwa Mariana Lenka
  3. Wojciech Niebrzydowski - Architektura brutalistyczna w krajach islamskich na przyk艂adzie kampusu Middle East Technical University w Ankarze
  4. Magdalena W膮sowicz - Strategia pustki autorstwa pracowni Office for Metropolitan Architecture w 艣wietle psychologii postaci
  5. Joanna Jadwiga Bia艂kiewicz - Kontekstualizm jako wsp贸艂czesna filozofia projektowania. Zagadnienie roli architekta na przyk艂adzie obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Krakowie
  6. Rafa艂 Oleksik - Mo偶liwo艣膰 przekszta艂cenia zespo艂u mieszkaniowego wzniesionego w technologii uprzemys艂owionej w kontek艣cie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przyk艂adzie osiedla W艂adys艂awa 艁okietka w Wolbromiu
  7. Julia Pogoda, Joanna Majczyk - Przestrzenie edukacyjne dla uczni贸w w spektrum autyzmu
  8. Ewa 艁u偶yniecka - Wykorzystanie opracowa艅 wektorowych 2D jako etap bada艅 architektonicznych w dobie cyfrowych modeli przestrzennych
  9. Ma艂gorzata Bartnicka - Wyznaczanie optymalnej odleg艂o艣ci mi臋dzy budynkami i dopuszczalnej wysoko艣ci projektowanego budynku na podstawie wysoko艣ci s艂o艅ca
  10. Anna Jaruga-Rozdolska - Potencja艂 wykorzystania sztucznej inteligencji w praktyce architektonicznej na przyk艂adzie narz臋dzia generatywnego MidJourney
  11. Kees Christiaanse, Joanna Jab艂o艅ska - R贸偶norodno艣膰 i porowato艣膰 w projektowaniu urbanistycznym 鈥 projekty Keesa Christiaanse

Artyku艂y

Aleksander Piwek - Kaplica przy ko艣ciele 艣w. J贸zefa w Gda艅sku

doi:10.37190/arc220301

Tematem artyku艂u jest kaplica znajduj膮ca si臋 w dawnym gda艅skim zespole klasztornym karmelit贸w. W pracy przedstawiono wyniki bada艅 architektonicznych przeprowadzonych w niej w latach 2014鈥2015. W ich rezultacie ustalono czas i cel powstania obiektu. Rozpoznano tak偶e pierwotny wygl膮d i 艣lady p贸藕niejszych przebud贸w. Znalezione wn臋ki na 艣cianach wzd艂u偶nych, o podobnych wymiarach, niedochodz膮ce do posadzki uznane zosta艂y za oryginalny wystr贸j kaplicy. Do niego nale偶a艂y tak偶e inne detale, takie jak pierwotne przej艣cie do ko艣cio艂a, empora zachodnia. 艢wiadectwem p贸藕niejszych zmian, powi膮zanych tak偶e z funkcj膮 zakrystii, by艂y szerokie dochodz膮ce do posadzki wn臋ki szafowe. Do innych nale偶a艂a przeprowadzona w pocz膮tkach XX w. zasadnicza zmiana wystroju wn臋trza. Polega艂a na ustawieniu dw贸ch kamiennych filar贸w i za艂o偶eniu na nich sklepie艅. Niedawno podj臋te prace budowlano-konserwatorskie pozostawi艂y ods艂oni臋te 艣redniowieczne detale, niekt贸re po zrekonstruowaniu fragment贸w, a nawet ca艂o艣ci. 艢lady uznane za wt贸rne zosta艂y zlikwidowane. Przyj臋ta zasada pozwoli艂a po raz pierwszy od stuleci pokaza膰 w znacznymstopniu 艣redniowieczny wystr贸j kaplicy. Obiekt ten jest jednym z ciekawszych, jakie obecnie znajduj膮 si臋 mie艣cie.

S艂owa kluczowe:
 •     gda艅sk
 •     klasztor-karmelit贸w
 •     kaplica
 •     krypta
 • Pobierz artyku艂

  Maciej Motak - Krakowskie plany regulacyjne z lat 20. XX wieku. Zarys problematyki, wybrane przyk艂ady autorstwa Mariana Lenka

  doi:10.37190/arc220302

  W artykule przedstawiono, na wybranych przyk艂adach, problematyk臋 sporz膮dzania plan贸w regulacyjnych dla Krakowa w okresie mi臋dzywojennym, na obszarach przy艂膮czonych do miasta (Wielkiego Krakowa) w latach 1909鈥1915. Om贸wiono trzy plany wykonane w Biurze Regulacji Miasta niemal w tym samym czasie (w latach 1925鈥1926). Wybrane plany istotnie r贸偶ni膮 si臋 pomi臋dzy sob膮 wielko艣ci膮 obszaru obj臋tego rozplanowaniem, rozlicznymi uwarunkowaniami, planowanymi funkcjami. S膮 to: generalny plan regulacyjny dla dzielnicy D膮bie (rozleg艂y obszar o wielu funkcjach miejskich), plan regulacyjny dla fragmentu dzielnicy P艂asz贸w (zesp贸艂 mieszkaniowy 艣redniej wielko艣ci), plan regulacyjny dla odcinka ulicy Wielickiej (uk艂ad komunikacji drogowej i kolejowej). Dla ka偶dego przypadku dokonano charakterystyki i analizy uwarunkowa艅, za艂o偶e艅 i cech planu, a tak偶e stopnia jego realizacji oraz p贸藕niejszych przekszta艂ce艅 obszaru obj臋tego planem. Analizy wykonano na podstawie orygina艂贸w plan贸w, innych dost臋pnych 藕r贸de艂 archiwalnych oraz z wykorzystaniem literatury przedmiotu. W wyniku analiz zestawiono podstawowe cechy charakterystyczne plan贸w, w tym dotycz膮ce ich podobie艅stwa i r贸偶nice. Ustalono, 偶e wszystkie trzy omawiane plany zosta艂y opracowane przez tego samego autora 鈥 in偶. Mariana Lenka (1879鈥1961). W dalszej cz臋艣ci artyku艂u przedstawiono tak偶e podstawowe informacje o nim. W podsumowaniu dokonano zestawienia i por贸wnania trzech om贸wionych plan贸w jako w znacznym stopniu egzemplifikuj膮cych istotne dla rozwoju miasta zjawisko plan贸w regulacyjnych w mi臋dzywojennym Krakowie. Wskazano ponadto wa偶niejsze cechy urbanistycznej tw贸rczo艣ci autora plan贸w 鈥 Mariana Lenka.

  S艂owa kluczowe:
 •     okres-mi臋dzywojenny
 •     d膮bie
 •     p艂asz贸w
 •     podg贸rze
 •     urbanistyka-krakowa
 • Pobierz artyku艂

  Wojciech Niebrzydowski - Architektura brutalistyczna w krajach islamskich na przyk艂adzie kampusu Middle East Technical University w Ankarze

  doi:10.37190/arc220303

  Przedmiotem bada艅 om贸wionych w artykule jest architektura brutalistyczna w krajach islamskich. Nurt brutalistyczny rozwin膮艂 si臋 po II wojnie 艣wiatowej. Po ukszta艂towaniu si臋 w Europie szybko rozprzestrzeni艂 si臋 na ca艂y 艣wiat. W latach 60. XX w. brutalizm dotar艂 do p贸艂nocnej Afryki i po艂udniowej Azji, a tym samym do wi臋kszo艣ci kraj贸w islamskich. Celem artyku艂u jest przedstawienie zasi臋gu nurtu w tej cz臋艣ci 艣wiata, a tak偶e wskazanie przyk艂ad贸w budynk贸w i najwa偶niejszych architekt贸w. Nadzwyczaj istotnym krajem w aspekcie prowadzonych bada艅 jest Turcja. Szczeg贸艂owe analizy dotycz膮 zatem kampusu Middle East Technical University w Ankarze, a zw艂aszcza budynku Wydzia艂u Architektury. Obiekt zosta艂 zaprojektowany przez ma艂偶e艅stwo architekt贸w Altu臒 i Behruza 脟inicich. Uko艅czono go w 1963 roku. Jest jednym z pierwszych i zarazem jednym z najbardziej reprezentatywnych przyk艂ad贸w brutalizmu w krajach islamskich. 聽聽聽 Ze wzgl臋du na charakter problemu badawczego i jego z艂o偶ono艣膰 zastosowano metod臋 bada艅 historyczno-interpretacyjnych. Oparta zosta艂a ona na analizie por贸wnawczej idei tw贸rczych architekt贸w i form brutalistycznych budynk贸w. W szczeg贸lno艣ci por贸wnano koncepcje, kt贸rymi kierowali si臋 architekci Altu臒 i Behruz 脟inici oraz g艂贸wne za艂o偶enia doktryny brutalizmu. Autor opiera艂 si臋 tak偶e na swoich badaniach in situ przeprowadzonych w Turcji.聽 聽聽聽 Budynek Wydzia艂u Architektury METU odzwierciedla najwa偶niejsze cechy i elementy nurtu, w tym szczero艣膰 materia艂贸w, masywno艣膰 i ci臋偶ko艣膰, artykulacj臋 wewn臋trznych funkcji, betonowe rzygacze i brise soleil. Jednak偶e architekci zastosowali tak偶e wiele indywidualnych, unikatowych rozwi膮za艅, inspirowanych przede wszystkim architektur膮 wernakularn膮. Jednym z najwa偶niejszych wniosk贸w p艂yn膮cych z przedstawionych analiz jest to, 偶e 脟inici inspirowali si臋 wieloma ideami Nowego Brutalizmu, teorii architektonicznej stworzonej w Anglii przez Alison i Petera Smithson贸w.

  S艂owa kluczowe:
 •     teoria-architektury-xx-w.
 •     brutalizm
 •     kraje-islamskie
 •     altu臒-莽inici
 •     behruz-莽inici
 • Pobierz artyku艂

  Magdalena W膮sowicz - Strategia pustki autorstwa pracowni Office for Metropolitan Architecture w 艣wietle psychologii postaci

  doi:10.37190/arc220304

  Celem artyku艂u jest analiza przydatno艣ci i uniwersalno艣ci metody projektowej nazwanej przez autor贸w z pracowni OMA strategi膮 pustki oraz jej zastosowania w szerszym kontek艣cie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Studia tego tematu przeprowadzono metod膮 analityczn膮 jako艣ciow膮 oraz metod膮 bada艅 bibliograficznych. Do analizy projekt贸w i ich szerokiego kontekstu zastosowany zosta艂 aparat poj臋ciowy zapo偶yczony z psychologii postaci w architekturze (w szczeg贸lno艣ci prac Arnheima, Rubina i 呕贸rawskiego). Pozwala on wskaza膰 powi膮zania przeprowadzanych w strategii pustki operacji formalnych z za艂o偶onym przez architekt贸w oddzia艂ywaniem na percepcj臋 wzrokow膮. Dotychczas w literaturze nie przeprowadzono szczeg贸艂owej analizy pod k膮tem pokrewie艅stwa narz臋dzi graficznych, kt贸rych Koolhaas u偶ywa艂 w projektach OMA z psychologi膮 widzenia. Konceptualny schemat formalno-funkcjonalny nazwany przez architekt贸w OMA strategi膮 pustki przedstawiono w niniejszym artykule na przyk艂adzie dw贸ch projekt贸w. W skali urbanistycznej om贸wiona zosta艂a na podstawie projektu nowego miasta Melun-S茅nart z 1987 r., w kt贸rym ustanowiono strategi臋 opart膮 na po艂膮czeniach pomi臋dzy strategicznymi pustkami w uk艂adzie. W skali architektonicznej strategia rozwijana jest w projekcie konkursowym z 1989 r. na Tr猫s Grande Biblioth猫que Nationale w Pary偶u.

  S艂owa kluczowe:
 •     architektura
 •     psychologia-widzenia
 •     gestalt
 •     przestrze艅-architektoniczna
 •     grafika-architektoniczna
 • Pobierz artyku艂

  Joanna Jadwiga Bia艂kiewicz - Kontekstualizm jako wsp贸艂czesna filozofia projektowania. Zagadnienie roli architekta na przyk艂adzie obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Krakowie

  doi:10.37190/arc220305

  Artyku艂 przedstawia wybrane przyk艂ady powsta艂ych w latach 2000鈥2016 krakowskich budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej, kt贸re zyska艂y uznanie w艣r贸d spo艂eczno艣ci i w 艣rodowisku architekt贸w. S膮 to obiekty kulturalne: Ma艂opolski Ogr贸d Sztuki, O艣rodek Dokumentacji Sztuki T. Kantora Cricoteka, Muzeum Sztuki Wsp贸艂czesnej MOCAK, Pawilon J贸zefa Czapskiego, Muzeum Lotnictwa Polskiego. Cech膮 艂膮cz膮c膮 wszystkie opisane budynki jest kontekstualna filozofia projektowania, kt贸ra zak艂ada potraktowanie uwarunkowa艅 wynikaj膮cych z kontekstu miejsca (m.in. ochrona prawna zabudowa艅 zabytkowych i teren贸w historycznych) w kategorii nie ogranicze艅, lecz inspiracji dla architektonicznej idei. Nawi膮zanie do kontekstu miejsca odbywa si臋 na wielu p艂aszczyznach, od najbardziej dos艂ownych do metaforycznych, zar贸wno w sferze formy, jak i przekazu symbolicznego. Dzi臋ki zastosowaniu filozofii kontekstualnej powstaj膮 obiekty warto艣ciowe jako wsp贸艂czesny wk艂ad w przestrze艅 miasta i respektuj膮ce jej historyczny charakter oraz genius loci. Tego rodzaju architektura jest w obecnych czasach najlepszym rozwi膮zaniem dla organizm贸w miejskich o szczeg贸lniebogatej tkance zabytkowej, takich jak Krak贸w.

  S艂owa kluczowe:
 •     kontekstualizm
 •     najnowsza-architektura-krakowa
 •     filozofia-projektowania
 • Pobierz artyku艂

  Rafa艂 Oleksik - Mo偶liwo艣膰 przekszta艂cenia zespo艂u mieszkaniowego wzniesionego w technologii uprzemys艂owionej w kontek艣cie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przyk艂adzie osiedla W艂adys艂awa 艁okietka w Wolbromiu

  doi:10.37190/arc220306

  Celem artyku艂u jest przedstawienie narz臋dzia badawczego, a nast臋pnie w oparciu o nie analiza planu miejscowego pod k膮tem przekszta艂ce艅 wybranego osiedla mieszkaniowego z 2. po艂owy XX w., wzniesionego w technologii prefabrykowanej. Do stworzenia narz臋dzia wybrano trzy plany dla miast o podobnej wielko艣ci, w kt贸rych wyst臋puj膮 takie osiedla. Istotne by艂o, 偶e nie wprowadzono w nich jeszcze znacznych przekszta艂ce艅. Do szczeg贸艂owej analizy wybrano osiedle W艂adys艂awa 艁okietka w Wolbromiu, na kt贸rym obowi膮zuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom. Istniej膮ce za艂o偶enie jest zaniedbane, ale z potencja艂em wynikaj膮cym z du偶ej ilo艣ci teren贸w otwartych. Wnioski z analizy pozwoli艂y nakre艣li膰 wizj臋 mo偶liwych przemian osiedla. Poddano krytyce cz臋艣膰 z zapis贸w planu ze wzgl臋du na ryzyko pogorszenia si臋 jako艣ci 艣rodowiska mieszkaniowego. W artykule przedstawiono r贸wnie偶 wsp贸艂czesne tendencje w przekszta艂ceniach osiedli mieszkaniowych we Francji i Niemczech ze wzgl臋du na du偶e do艣wiadczenie tych pa艅stw w rewitalizacji takich zespo艂贸w. Jak wskaza艂a analiza, r贸wnie偶 w Polsce mo偶naby艂oby przeprowadzi膰 podobne dzia艂ania.

  S艂owa kluczowe:
 •     miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego
 •     osiedle-mieszkaniowe
 •     rewitalizacja
 •     technologia-uprzemys艂owiona
 • Pobierz artyku艂

  Julia Pogoda, Joanna Majczyk - Przestrzenie edukacyjne dla uczni贸w w spektrum autyzmu

  doi:10.37190/arc220307

  Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zale偶no艣ci mi臋dzy otoczeniem architektonicznym a potrzebami dzieci ze spektrum autyzmu w 艣rodowisku edukacyjnym. Rozpocz臋to od wskazania specjalnych potrzeb dzieci z ASD (Autism Spectrum Disorder) i sposob贸w, w jaki odpowiada si臋 na te potrzeby w projektach szk贸艂 zrealizowanych w USA i w Wielkiej Brytanii. W artykule pokazano te偶 nieliczne polskie pr贸by tworzenia szk贸艂 przyjaznych autystykom, a na ko艅cu podj臋to pr贸b臋 rozszerzenia paradygmat贸w 鈥瀙rojektowania uniwersalnego鈥 o dzia艂ania konieczne do zwi臋kszeniakomfortu u偶ytkowania plac贸wek edukacyjnych przez dzieci ze spektrum autyzmu.

  S艂owa kluczowe:
 •     edukacja
 •     projektowanie-szk贸艂
 •     spektrum-autyzmu
 •     inkluzywno艣膰
 •     projektowanie-uniwersalne
 • Pobierz artyku艂

  Ewa 艁u偶yniecka - Wykorzystanie opracowa艅 wektorowych 2D jako etap bada艅 architektonicznych w dobie cyfrowych modeli przestrzennych

  doi:10.37190/arc220308

  W artykule starano si臋 udowodni膰, 偶e w badaniach architektonicznych jeszcze przez pewien czas b臋dziemy wykorzystywa膰 dwuwymiarowe rysunki linearne. Podstaw膮 rozwa偶a艅 by艂y materia艂y z bada艅 prowadzonych w latach 2017鈥2022. Wi臋kszo艣膰 z nich to opracowania wykonane pod kierunkiem autorki przez zesp贸艂 z艂o偶ony z doktorant贸w i student贸w Wydzia艂u Architektury Politechniki Wroc艂awskiej.聽 聽聽聽 W podsumowaniu stwierdzono, 偶e w badaniach naukowych podstaw膮 przekazu powinna by膰 komunikatywno艣膰 i zrozumia艂e publikowanie po艣rednich etap贸w bada艅. W tym przypadku bardzo dobr膮 form膮 zaprezentowania analiz po艣rednich jest dwuwymiarowa rejestracja stratygrafii. Aby to u艂atwi膰, wprowadzono poj臋cie 鈥瀉rchitektoniczna jednostka stratygraficzna鈥. W sk艂ad takiej jednostki wchodz膮 wszystkie elementy architektoniczne 鈥 zar贸wno budulec, jak i inne cz臋艣ci budowli. Podstawowym kryterium okre艣lania jednej jednostki architektonicznej jest r贸wnoczesno艣膰 powstawania sk艂adowych.

  S艂owa kluczowe:
 •     architektura
 •     badania
 •     stratygrafia
 •     rysunek-2d
 •     model
 • Pobierz artyku艂

  Ma艂gorzata Bartnicka - Wyznaczanie optymalnej odleg艂o艣ci mi臋dzy budynkami i dopuszczalnej wysoko艣ci projektowanego budynku na podstawie wysoko艣ci s艂o艅ca

  doi:10.37190/arc220309

  W artykule poruszono tematyk臋 dost臋pno艣ci 艣wiat艂a s艂onecznego do wn臋trz mieszkalnych. Jednym z niezwykle istotnych czynnik贸w odpowiedzialnych za przenikanie 艣wiat艂a s艂onecznego do wn臋trz jest odpowiednia odleg艂o艣膰 pomi臋dzy budynkami. Optymaln膮 odleg艂o艣膰 mo偶na wyliczy膰 algebraicznie, a do ustalenia danych wyj艣ciowych wystarczy informacja, jakie jest usytuowanie budynku przes艂aniaj膮cego wzgl臋dem kierunku p贸艂nocy. 聽聽聽 Celem artyku艂u jest zaproponowanie alternatywnego sposobu sprawdzania dost臋pu promieni s艂onecznych bez konieczno艣ci tworzenia modelu 3D oraz symulacji komputerowej. Za pomoc膮 przedstawionej metody mo偶na okre艣li膰 optymaln膮 odleg艂o艣膰 pomi臋dzy budynkami, przy kt贸rej zachowaniu nie nast膮pi zacienianie budynku istniej膮cego. 聽聽聽 Proponowane rozwi膮zanie wywodzi si臋 z graficznego podej艣cia do tej tematyki prezentowanego w ksi膮偶ce Mieczys艂awa Twarowskiego S艂o艅ce w architekturze, czyli do tzw. linijki s艂o艅ca. Autorka proponuje przemian臋 graficznego wykre艣lania cienia na algebraiczne przeliczanie odleg艂o艣ci mi臋dzy budynkami. Do przelicze艅 wykorzystane zosta艂y znane wzory na wysoko艣膰 s艂o艅ca (伪) i na azymut s艂o艅ca (纬). W wyniku analiz uk艂ad贸w przestrzennych budynk贸w i mo偶liwo艣ci zacieniania wywiedzione zosta艂y autorskie wzory s艂u偶膮ce do przeliczania odleg艂o艣ci mi臋dzy budynkami. Uzyskany wynik odzwierciedla proporcj臋 mi臋dzy odleg艂o艣ci膮 a wysoko艣ci膮 budynku (W = xH) w konkretnej godzinie dla wybranej szeroko艣ci geograficznej. 聽聽聽 W publikacji ukazano, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia optymalnych odleg艂o艣ci pomi臋dzy budynkami w spos贸b algebraiczny, bez konieczno艣ci wykorzystywania program贸w CAD. Przedstawione wzory mog膮 sta膰 si臋 instrumentem sprawdzania poprawno艣ci wykres贸w braku zacieniania przedstawianych przez inwestor贸w w projektach zabudowy wielorodzinnej. Jednocze艣nie wzory te mo偶na wykorzystywa膰 do wyliczania orientacyjnej wysoko艣ci budynku projektowanego w zale偶no艣ci od przewidywanej odleg艂o艣ci pomi臋dzy nim a budynkami istniej膮cymi.

  S艂owa kluczowe:
 •     odleg艂o艣膰-mi臋dzy-budynkami
 •     orientacja-n鈥搒-budynku
 •     wysoko艣膰-s艂o艅ca
 •     proporcja-h/w
 •     dost臋p-艣wiat艂a-s艂onecznego
 • Pobierz artyku艂

  Anna Jaruga-Rozdolska - Potencja艂 wykorzystania sztucznej inteligencji w praktyce architektonicznej na przyk艂adzie narz臋dzia generatywnego MidJourney

  doi:10.37190/arc220310

  W artykule zaprezentowany zosta艂 spos贸b dzia艂ania opartego na sztucznej inteligencji skryptu generatywnego MidJourney w kontek艣cie potencja艂u jego wykorzystania w praktyce architektonicznej. Celem bada艅 jest prezentacja mo偶liwo艣ci narz臋dzia we wspomaganiu proces贸w tw贸rczych. Om贸wienie dzia艂ania skryptu przeprowadzono w oparciu o autorskie badania b臋d膮ce wynikiem pracy z narz臋dziem 鈥 czytelne przyk艂ady s膮 podstaw膮 przybli偶enia czytelnikowi mechaniki dzia艂ania skryptu i wskazania przypadk贸w, w kt贸rych proces ten nosi znamiona zdolno艣ci poprawnego, autonomicznego my艣lenia. Rezultat bada艅, nieb臋d膮cy jedynie opisem, a widoczny r贸wnie偶 na zamieszczonych w artykule wygenerowanych przez skrypt cyfrowych obrazach, ukazuje w pe艂ni potencja艂 MidJourney. Na podstawie tych obraz贸w dokonano analizy przydatno艣ci narz臋dzia w pracynad projektem architektonicznym.

  S艂owa kluczowe:
 •     sztuka-generatywna
 •     sztuczna-inteligencja
 •     koncepcja-architektoniczna
 •     midjourney
 • Pobierz artyku艂

  Kees Christiaanse, Joanna Jab艂o艅ska - R贸偶norodno艣膰 i porowato艣膰 w projektowaniu urbanistycznym 鈥 projekty Keesa Christiaanse

  doi:10.37190/arc220311

  We wsp贸艂czesnym projektowaniu urbanistycznym uwzgl臋dnia si臋 liczne kwestie 鈥 od zapewnienia interaktywnego i zr贸wnowa偶onego 艣rodowiska 偶ycia po rozwi膮zywanie problem贸w spo艂ecznych i 艂agodzenie destrukcyjnych uwarunkowa艅, tj. stan po pandemii czy konieczno艣膰 szybkiej transformacji energetycznej. Co wi臋cej, zwi膮zan膮 z tymi zagadnieniami jako艣膰 architektury i przestrzeni publicznej powinno wspiera膰 budowanie spo艂eczno艣ci i interakcji mi臋dzyludzkich. Kolejnym wyzwaniem, kt贸remu musi sprosta膰 urbanista, jest opiesza艂o艣膰 organ贸w rz膮dowych i prawa budowlanego w nad膮偶aniu za szybkimi innowacjami w systemach mobilno艣ci, technologii budowlanej i materia艂owej, stymulowane przez sektor prywatny. W pracach Keesa Christiaanse i jego biura KCAP, takich jak GWL-housing project w Amsterdamie, HafenCity w Hamburgu, Olympic Legacy w Londynie i Jurong Lake District w Singapurze wyzwania te zosta艂y syntetycznie i inkluzywnie rozwi膮zane. Artyku艂 powsta艂 na podstawie rozm贸w z architektem i urbanist膮 鈥 Keesem Christiaanse i prezentuje autorskie podej艣cie projektowe i proceduralne do dostosowania tkanki miejskiej do potrzeb dzisiejszych i przysz艂ych u偶ytkownik贸w.

  S艂owa kluczowe:
 •     kees-christiaanse
 •     hafencity
 •     projektowanie-urbanistyczne
 •     planowanie-miast
 • Pobierz artyku艂